مجله ویجی کی

Respawn به کمک پلیرهای Titanflal می آید

معمولا وقتی بازی هایی که در استور های دیگر اختصاصی بوده اند و سپس به استیم اضافه میشوند باعث خوشحالی و افزایش تعداد پلیرهای بازی میشود ولی در مورد بازی Titanfall قضیه برعکس شده است. با اینکه نقدها و بررسی های این بازی ارقام خوبی…