شرایط و قوانین سی دی کی اشتراکی

شرایط و قوانین سی دی کی اشتراکی :

شرایط خرید سی دی کی اشتراکی به ترتیب زیر صورت میگیرد

1 : دیتا (فایل های بازی) 

دیتا یا همان بک آپ بازی مهمترین بخش لازم برای راه اندازی سی دی کی اشتراکی هست که باید به صورت اکسترکت شده یا نصب شده در اختیا داشته باشید.

2 : نرم افزار بازی 

هر بازی تحت یک یک نرافزار خاص فعال سازی و اجرا میشود که در بخش توضیحات محصول نام نرم افزار مورد نیاز درج شده و شما باید از سایت مرجع دانلود و نصب نمایید.

3 : سفارش سی دی کی اشتراکی

بعد از انجام مراحل فوق و فراهم کردن شرایط لازم شما سی دی کی اشتراکی خود را سفارش دهید 

4 : نوبت گیری

مهترین بخش در این پروسه میباشد که در زیر با شرایط خاص ان اشنا خواهید شد
- هر فرد بعد از اتمام سفارش خود به مدت 4 ساعت برای نصب بازی های مورد نظر زمان در اختیار دارد و بعد از به اتمام رسیدن این زمان دسترسی فرد به اکانت مسدود خواهد شد
- برای دریافت نوبت مجدد معادل 8 ساعت مبلغ 8.000 تومان باید پرداخت نمایید
- مشخصات اکانت غیر قابل تغیر میباشد که در صورت دریافت هر گونه پیام تغیر مشخصات اکانت ، دسترسی فرد خاطی به اکانت مسدود خواهد شد